کد 1981

استعلام عدم قبول سفته بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات مهندسان مشاور از طرف ذیحسابان دستگاههای اجرایی

پرسش

عدم قبول سفته بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات مهندسان مشاور از طرف ذیحسابان دستگاههای اجرایی وجهه قانونی دارد؟

پاسخ

در پاسخ به استعلام انجمن صنفی مهندسین مشاور اعلام می گردد

1- تمام نهادها و سازمانهای مشمول آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 مورخ 22 / 9 / 1394 موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه هستند لذا در صورتی که فرآیند انتخاب مشاور بر اساس (آیین نامه خرید خدمات مشاوره موصبه 193542 مورخ 1 / 10 / 88 هیات محترم وزیران )انجام شده باشد تضامین مربوطه مطابق ماده 7 آیین نامه تضمین معاملات دولتی خواهد بود و انتخاب نوع تضمین از میان انواع ضمانت نامه های مقرر در ماده 4 آیین نامه تضمین به اختیار و عهده ضمانت دهنده (مهندس مشاور ) است

2- در صورت انتخاب و ارائه سفته به عنوان تضمین ،سفته با امضای بالاترین صاحب امضای مجاز همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی ،معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن محاسبه می شود(ارزش اسمی سفته بایستی 125 درصد رقم تضمین باشد)


آخرین بروزرسانی
۲ خرداد ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۶

ثبت نام و خرید اشتراک

کاربر گرامی

چنانچه در خصوص مطلب فوق ابهامی وجود دارد شما می توانید با ثبت نام و خرید اشتراک ، ضمن برخورداری از کلیه امکانات سامانه ،پرسش خود را از طریق پروفایل خود در قالب تیکت (درخواست پشتیبانی ) مطرح نموده و پاسخ لازم را دریافت نمائید.

                                                                      ثبت نام                                      خرید اشتراک