کد 2094

ضریب مناقصه (t) چیست و چه موقع توسط کمیسیون مناقصه به مناقصه گران اعلام می گردد

پرسش

ضریب مناقصه (t) چیست و چه موقع توسط کمیسیون مناقصه به مناقصه گران اعلام می گردد؟

پاسخ

  -برابر بند 6 بخشنامه مذکور ضریب مناقصه)t(:تابعاهمیتمناقصه و تعداد پیشنهاد قیمتهای ارایه شده و به شرح جدول شماره یک است کهقبل از بازگشایی پاکتهای قیمتتوسط کمیسیون مناقصه به مناقصهگران اعلام میشود

جدول شماره 1 - تعیین ضریب مناقصه (t)


آخرین بروزرسانی
۱۵ خرداد ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۶

ثبت نام و خرید اشتراک

کاربر گرامی

چنانچه در خصوص مطلب فوق ابهامی وجود دارد شما می توانید با ثبت نام و خرید اشتراک ، ضمن برخورداری از کلیه امکانات سامانه ،پرسش خود را از طریق پروفایل خود در قالب تیکت (درخواست پشتیبانی ) مطرح نموده و پاسخ لازم را دریافت نمائید.

                                                                      ثبت نام                                      خرید اشتراک