خدمات مالی اداری

خدمات مالی اداری 7

تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل، برآورد وآنالز بها، پیشنهاد قیمت و بارگذاری آن در سامانه ستاد
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 6

اخذ گواهینامه تشخیص صلاحیت (گرید، رتبه) از سازمان برنامه و بودجه
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 5

اخذ مفاصا حساب بیمه، تامین اجتماعی، داوری و حل اختلاف کارگری حل اختلاف با کارفرما و پیمانکاران دست دوم
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 1

ثبت شرکت و برند و امور تغییرات شرکتها
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 4

برقراری سیستم مکانیزه حسابداری تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحریر دفاتر قانونی
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 3

امور مربوط به تحویل موقت و قطعی و آزادسازی ضمانت نامه و سپرده حسن انجام کار
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 2

تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده، عملکرد و خلاصه معاملات فصلی، اعتراض به برگ تشخیص مالیات و تنظیم لایحه مربوطه و شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 12

تنظیم انواع قراردادها و مدل کسب و کار
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 11

اخذ کد اقتصادی و گواهینامه ارزش افزوده
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات مالی اداری 10

اخذ کارت بازرگانی و جواز تاسیس
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.