کد 2279

مسئولیت های انجام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق کدام نشریه معاونت تعیین می شود.

پرسش

 مسئولیت های انجام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق کدام نشریه معاونت تعیین می شود. ؟

پاسخ

برابر بند "ث" ماده 3 بخشنامه طبق نشریه شماره (۲۴۰) معاونت تعیین می شود.


آخرین بروزرسانی
۴ تیر ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۶۰

ثبت نام و خرید اشتراک

کاربر گرامی

چنانچه در خصوص مطلب فوق ابهامی وجود دارد شما می توانید با ثبت نام و خرید اشتراک ، ضمن برخورداری از کلیه امکانات سامانه ،پرسش خود را از طریق پروفایل خود در قالب تیکت (درخواست پشتیبانی ) مطرح نموده و پاسخ لازم را دریافت نمائید.

                                                                      ثبت نام                                      خرید اشتراک